ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ {{order.final_cost}}
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 49€

Όροι Χρήσης και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης αυτής της ιστοσελίδας είναι το Φαρμακείο με την Εμπορική επωνυμία «PURE PHARMACY», η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Φαρμακοποιό Βολωνάκη Αχιλλέα, η έδρα του οποίου βρίσκεται στη διεύθυνση 25ης Μαρτιου 264 , Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης, ΤΚ  70400.

ΑΦΜ 123657869

 ΔΟΥ Ηρακλείου

Αριθμός ΓΕΜΗ 138771227000

 

Γενικά

Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία, ή διευκρίνιση σχετικά με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, ή για σχόλια και παράπονα σχετικά με την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση info@purepharmacy.gr  ή στον αριθμό τηλεφώνου 2892040038

Πριν κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω αυτού, οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και των ιστοσελίδων που περιέχει, οι οποίοι δεσμεύουν όλους τους επισκέπτες και χρήστες του. Ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου αποδέχεται αυτόματα τους παρόντες Όρους, εφόσον επιλέξει να εγγραφεί ως μέλος αυτού, είτε επιλέξει να πραγματοποιήσει μια αγορά ως επισκέπτης χωρίς να επιθυμεί την εγγραφή του. Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματός και των υπηρεσιών που προσφέρουμε, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω Όρων από τους χρήστες/επισκέπτες. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί με τους Όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

To Pure Pharmacy.gr έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή καταργήσει τους παρόντες Όρους μονομερώς, σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση του, ενημερώνοντας βέβαια ταυτόχρονα το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή προσθήκη.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο με δική του αποκλειστικά ευθύνη, το δε περιεχόμενό του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς τους χρήστες/επισκέπτες να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση του από τρίτους, ο δε επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία ή να θέσουν σε κίνδυνο τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Pure Pharmacy.gr .

Ο παρών δικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να τον χρησιμοποιούν ή να τον επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές. Το Pure Pharmacy.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του δικτυακού τόπου αυτού και χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών/επισκεπτών.

 

                                             Προστασία Προσωπικών Δεδομένων GDPR

 

Το απόρρητο των δεδομένων έχει μεγάλη σημασία για μας και θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί και διαφανείς με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Για αυτό το λόγο, έχουμε μια πολιτική που καθορίζει τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών στοιχείων από το Pure Pharmacy.gr  με έδρα 25ης Μαρτίου 264, Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης, 28920 40038, e-mail. info@purepharmacy.gr .Με την επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και σε πιθανή προσφορά υπηρεσιών προς τον χρήστη/επισκέπτη (εφεξής «Πελάτης») είναι πιθανό να ζητηθούν μερικώς ή όλα τα παρακάτω δεδομένα:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Άριθμός τηλεφώνου
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Διεύθυνση παράδοσης (και όσα στοιχεία απαιτούνται για διευκρίνηση του τόπου παράδοοσης, κουδούνι, όροφος κτλ).

Τα Προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται από τον Πελάτη σε όλο τον ισότοπο Pure Pharmacy.gr έχουν σκοπό την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν χρησιμοποιούνται από τρίτους χωρίς την άδεια του Πελάτη. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο και για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Τυγχάνουν δε, σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο  και κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Το Pure Pharmacy.gr επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα του Πελάτη και των εφαρμογών (apps) iOS, Android κτλ, που παρέχονται από τους ενδιαφερομένους για παροχή υπηρεσιών όπως αναφέρονται αναλυτικά.

 • Αγορά προϊόντων
 • Ενημέρωση για νεά προϊόντα και προσφορές
 • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς κτλ
 • Βέλτιστη εξυπηρέτηση των Πελατών (ταχύτητα παράδοσης, βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης κτλ)
 • Αξιολόγηση του ισότοπου από τους πελάτες για βελτίωση των παρεχόμενω υπηρεσιών καθώς και σε έρευνα αγοράς
 • Ενημέρωση του Πελάτη για τα νέα προϊόντα και προσφορές μετά από συγκατάθεσή του (που έχει δοθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και τη δυνατότητα να αναιρεθεί από την πλευρά του πελάτη).
 • Διαφήμιση και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών από το Pure Pharmacy.gr εξ' αποστάσεως

To Pure Pharmacy.gr έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς για την επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των πελατών τoυ και τρίτων, των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζεται, καθώς και των χρηστών της ιστοσελίδας του. Έχει λάβει δε, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε κανέναν άλλο πέρα από τα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα και μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας που προβλέπονται παραπάνω.

Ολα τα Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από Πελάτες του δικτυακού τόπου Pure Pharmacy.gr δίναται να συλλέγονται σε αρχείο να αποθηκεύονται και να υπόκεινται σε επεξεργασία. Κάτοχος του αρχείου ορίζεται το Pure Pharmacy.gr το οποίο έχει εγκατεστημένο στην έδρα του . Αποδέκτης των Προσωπικών δεδομένων είναι το Pure Pharmacy.gr και είναι σε θέση να διαβιβάσει το συγκεκριμένο αρχείο σε συνεργαζόμενες εταιρείες για λειτουργικούς λόγους, για λόγους εξυπηρέτησης της μηχανογράφησης, για στατιστικούς/ιστορικούς λόγους. Το Pure Pharmacy.gr δεν ανακοινώνει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή τους, σε εταιρείες ερευνών ή σε άλλες παρόμοιες εταιρείας χωρίς την συγκατάθεση του Πελάτη.

Οι πελάτες που έχουν γνωστοποιήσει τα προσωπικά τους δεδομένα στο Pure Pharmacy.gr έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας και να αποκτάτε αντίγραφα.
 • Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας.
 • Δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν ή να πάψουν να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας, υπό τον όρο των ειδικότερων περιορισμών που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό.
 • Δικαίωμα περιορισμού, της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας και πάλι εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό.
 • Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε από Pure Pharmacy.gr την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στον οργανισμό που θα της υποδείξετε, εφόσον αυτά είναι τεχνικά δομημένα, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.
 • Δικαίωμα εναντίωσης - αντίταξης, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων του Pure Pharmacy.gr

 

Προσοχή :  το Pure Pharmacy.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για γνωστοποίηση από το Πελάτη του παρόντος δικτυακού τόπου προσωπικών δεδομένω τρίτων ατόμων χωρίς την συναίνεση τους ή γνωστοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απευθείας σε τρίτους.

Η γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται στον δικτυακό τόπο Pure Pharmacy.gr είναι ευθύνη του Πελάτη καθώς και το δικαίωμα υποβολής αυτών των δεδομένων.

Δεν συγκεντρώνονται προσωπικά δεδομένα ανήλικων προσώπων όυτε επεξεργάζονται εφόσον έχει δηλωθεί η ηλικία κατά την παροχή των Προσωπικών δεδομένων. To Pure Pharmacy.gr δίνει τη μέγιστη προσοχή στο θέμα ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των Πελατών του δικτυακού τόπου. Προσπαθεί με σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους να εξασφαλίζει τα μέγιστα επίπεδα ασφάλειας SSL (Secure Sockets Layer) 

Υπενθυμίζουμε ότι η παροχή Προσωπικών δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης κτλ εμπεριέχουν τον κίνδυνο ανάγνωσης του περιεχομένου από τρίτους χωρίς τη συναίνεση από το Pure Pharmacy.gr ή του Πελάτη.

 

                                          Περιορισμός Ευθύνης Για τα Προσωπικά Δεδομένα 

Το Pure Pharmacy.gr δεν κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε μη σχετιζόμενα τρίτα πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Στο σύνηθες πλαίσιο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, κοινοποιούμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σε εταιρείες που προσλαμβάνουμε προκειμένου να διεκπεραιώσουν υπηρεσίες ή λειτουργίες για λογαριασμό μας. Για παράδειγμα στην εταιρεία Ταχυμεταφορών που συνεργαζόμαστε για να σας παραδώσει το πακέτο της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση που μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με κάποιον τρίτο, δεν τον εξουσιοδοτούμε να διατηρεί, να αποκαλύπτει ή να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας με άλλα πρόσωπα πέραν του σκοπού των υπηρεσιών που ζητήσαμε να μας παρέχει.

Ενδέχεται να υποχρεωθούμε νομικά να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν δικαστικής εντολής, κλήτευσης, εντάλματος έρευνας, νόμου ή κανονισμού.

Στο Pure Pharmacy.gr δεν διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για περισσότερο χρόνο από όσο χρειάζεται. Σε πολλές περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να τηρούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα προκειμένου να είναι διαθέσιμα εφόσον και όταν προκύπτουν ερωτήσεις ή διενέξεις (π.χ εγγυήσεις προιόντων παραπάνω από πέντε έτη.)  Οι περίοδοι τήρησης των προσωπικών δεδομένων καθορίζονται βάσει του είδους των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις που ισχύουν στην εκάστοτε περίπτωση και την ανάγκη καταστροφής παλαιών δεδομένων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση εμπορικής σχέσης μεταξύ του χρήστη και του Pure Pharmacy.gr, εύλογος χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι τουλάχιστον τα (5) πέντε έτη από την ολοκλήρωση της πώλησης. (φορολογικοί λόγοι/νομοθεσία)

Θα συνεχίσουμε να μεταχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με αυτές τις αρχές δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για όσο διάστημα βρίσκονται στην κατοχή μας.

 

                                                                                  Cookies

Το Pure Pharmacy.gr χρησιμοποιεί cookies για να αποκτήσει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κατά την περιήγηση στο δικτυακό ισότοπο. Μη χρησιμοποίηση cookies θα όριζε ανέφικτη τη προσφορά στο Πελάτη συγκεκριμένων υπηρεσιών (κατάσταση παραγγελία, αγαπημένα, ιστορικό, γρήγορη πρόσβαση κτλ).  Τα cookies είναι ακίνδυνα για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Πελάτη του ισότοπου. Αν δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε το περιηγητή να πραγματοποιήσει διαγραφή των δεδομένων που υπάρχουν και να κάνετε τις ρυθμίσεις που σας αντιπροσωπεύουν. Απόρριψη των cookies από την πλευρά του πελάτη θα καθιστούσε δύσκολη ή αδύνατη την χρήση προσφερόμενων υπηρεσιών ή τμημάτων του ισότοπου.

 

                                                Συμπεριφορά και υποχρεώσεις των χρηστών/επισκεπτών

 

Οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να τηρούν όλους τους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των νομοθεσιών που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία του ανταγωνισμού κλπ. Επίσης οι χρήστες/επισκέπτες οφείλουν να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους.

Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται ότι, δεν θα χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο, για αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, ή δημοσιοποίηση, περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, βλάσφημο, λιβελογραφικό, που παραβιάζει το απόρρητο τρίτων, που δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, που δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή με συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), ή που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, ή την καταστροφή εξοπλισμού λειτουργίας, λογισμικού ή υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου υποχρεούται ακόμα, να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλήψεις που μπορούν να βλάψουν ή να διαταράξουν την λειτουργία του και την πρόσβαση τρίτων σ’ αυτόν, ή που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει το Pure Pharmacy.gr μέσω αυτού. Η χρήση του δικτυακού τόπου με τρόπο παράνομο ή με τρόπο που αντιτίθεται στου παρόντες Όρους, γεννά υποχρέωση αποζημίωσης του Pure Pharmacy.gr , για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία υποστεί από την ως άνω συμπεριφορά. Επίσης υποχρεούται κάθε χρήστης/επισκέπτης να μην παρέχει ψεύτικες πληροφορίες για το πρόσωπό του, να μην προβαίνει σε πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, να μην αποστέλλει ανεπιθύμητη ή ομαδική αλληλογραφία, ούτε πολλαπλά αντίγραφα μηνυμάτων, καθώς και να μην συλλέγει πληροφορίες για άλλους χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου χωρίς την συγκατάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών δεδομένων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

Στο βαθμό που είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του παρόντος δικτυακού τόπου στο ευρύτερο διαδίκτυο, αυτή θα πρέπει να γίνεται με βάσει τους όρους που υπαγορεύει ο «Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Internet (Netiquette), η δε χρήση πρακτικών που αντιτίθενται στον κώδικα αυτό απαγορεύεται ρητά.

Η μη συμμόρφωση κάποιου χρήστη/επισκέπτη του παρόντος δικτυακού τόπου με το εφαρμοστέο δίκαιο ή/και τους Όρους αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στο Pure Pharmacy.gr να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αντιμετώπιση της εν λόγω συμπεριφοράς. Έτσι, σε τέτοιες περιπτώσεις, δικαιούται το Pure Pharmacy.gr για παράδειγμα, να απαγορεύσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχει μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή να διαγράψει, επεξεργαστεί η μετακινήσει μηνύματα, σεβόμενη βέβαια την αρχή της αναλογικότητας.

Οποιαδήποτε έξοδα ή αποζημίωση που τυχόν κληθεί να καταβάλλει το Pure Pharmacy.gr , λόγω παραβάσεως από χρήστη/επισκέπτη των υποχρεώσεών του που απορρέουν από του παρόντες Όρους, βαρύνουν τον εν λόγω χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να τα καταβάλλει στο Pure Pharmacy.gr άμεσα και χωρίς να απαιτείται να προσφύγει η τελευταία στα δικαστήρια.